12-01-08

Post: Rood ivoor x Rood

Rood Ivoor

Ik heb momenteel geen poppen roodivoor in mijn bezit. Kan ik mannen roodivoor koppelen aan poppen rood. Theoretisch gezien kan het wel maar is deze kweek aan te raden, wat kan ik uit die samenstelling verwachten, wat zal er met de kleur gebeuren, welke jongen gebruik ik dan best verder voor de kweek. 

Hoi Alain, 

Mijn mening, er is helemaal niets op tegen om koppels samen te stellen;

Man Rood Ivoor x Pop Rood. 

De te verwachten theoretische uitkomsten: 50% mannen Rood (allen Ivoor verervend) en 50% poppen Rood Ivoor. 

Ik zou haast durven beweren dat het aangeraden is. Het waarom, lees je hieronder. Het antwoord is dus duidelijk JA. 

Meer dan één reden bestaat om deze koppeling te maken.Enerzijds ligt het voor de hand dat via die weg het rood (B-carotenen) bezit beter beheersbaar zal worden. Anderzijds is U wellicht ook reeds opgevallen dat onder de rood lipochroomvogels een massa goed gevormde exemplaren bestaan. Deze twee zaken kunnen gebruikt worden om ivoorfactorige vogels te verbeteren.

Naamloos1


Wat zal er met de kleur gebeuren? Kleur: Intensief / Schimmel.

Bij de Rood lipochroom kanaries kan de schimmelgraduatie correcter worden bepaald. Het duidelijker contrast (rood versus kleurloos(schimmel)) t.o.v. de Rood ivoor zal de schimmelbepaling gemakkelijker maken. Aangezien het bij beide kleuren, dus ook ivoor, de hoofdzaak is zoveel mogelijk natuurlijk roodbezit in te kweken is dit hulpmiddel altijd meegenomen. Dus gebruik alleen schimmelvogels met een zo hoog mogelijk natuurlijk rood bezit. Uiteraard is dat ook zo voor de intensieve. Dus de kleurkwaliteit zou er door het gebruik van deze geschiktere partners op vooruit moeten gaan. 

Welke jongen je best verder gebruikt voor de kweek.

Deze keuze dien je zelf te maken. Door voornoemde koppeling beschik je na de kweek over zowel Ivoren poppen als mannen, er is niets op tegen om die het volgende seizoen onderling te paren. Dus Ivoor x Ivoor. Wel altijd in de gaten houden dat het roodbezit niet terugloopt. Uiteraard kun je de gekweekte split Ivoren mannen ook inschakelen. Aan U de keuze dus. Een goede hint! Gebruik onderstaande link om één en ander betreft de roodfactorige lipochroomkanaries, ook ivoor, op te steken. Aanbevelingswaardige literatuur!

http://www.keurmeesters.nbvv.nl/downloads/kp/kp_MODULE 7 Kleurstoffen in de bevedering.pdf Blz. 16 tot 18  en 21 tot 23 

Rest me nog U veel succes te wensen met de kweek van Rood Ivoor Kanaries. 

Met sportieve groeten,

Guido 

03:33 Gepost door Guido Verswijvel in Post: IN & UIT | Permalink | Commentaren (9) | Tags: rood ivoor, kanaries |  Facebook |

Commentaren

o jee hier moet ik eens tijd voor nemen om deze blog door te nemen. We zitten nu zelf zonder het te willen met een broedend popje en 't is allemaal nieuw voor ons :D ik moet dringend eens alles lezen hier :D

Gepost door: Blah | 03-03-08

Hallo,
Ik wil rood ivoor gaan kweken maar ik heb geen rood ivoor vogels en die zijn niet te koop hier.
Kan ik met een geel ivoor schimmel man en een rood intensieve pop kweken en een ander koppel rooie man met een geel ivoor pop kweken.
Volgend seizoen de split ivoor mannen paren met de ivoor poppen. Kan ik dan rood ivoor verwachten en voer ik dan rood intensief in het voer en/of water.
Mijn dank.

Gepost door: B J Reinen | 13-07-11

Beste,

Wat je schrijft kan inderdaad maar het is niet de goede manier. Ik beveel je aan om toch maar contact te nemen met een rood ivoor kweker en zodoende de gele vetstofkanaries te mijden uit de rood kweek. Elk jong geboren uit een gemixte kweek zal een te zwak rood bezit hebben. Ook de gelen vertonen een verkeerde tint. Dus nog vlees nog vis. Aangezien het lipochroom zich zal mengen.
Je zult merken na wat zoekwerk dat er genoeg liefhebbers deze kleurslag kweken. Je kunt altijd het eerste weekend van november eens een bezoekje brengen aan de Nekkerhal te Mechelen, België. Daar heeft dan één van de grootste Europese kleurkanarieshows plaats. Met daaraan gekoppeld op zaterdag en zondag een uitgebreide verkoop beurs van alleen maar kleurkanaries. Het is haast uitgesloten dat je er geen rood ivoren zou vinden en je kunt altijd met roodivoor kwekers contacten leggen.

Betreft kleurstof voederen. Hierover zijn de meningen verdeeld. Het kan beiden, maar tijdens de kweek gaat mijn voorkeur uit naar het mengen onder het opfokvoer.

Met sportieve vriendelijke groet.

Gepost door: Guido Verswijvel | 15-07-11

Ja, ik vreesde dat dit het antwoord zou zijn. Helaas woon ik op het zuidelijk halfrond en is Mechelen ver weg. Bovendien is het importeren van vogels niet mogelijk. Jammer, jammer. Is de poging de moeite waard?
Groeten

Gepost door: B J | 03-08-11

Neen dus!

Mvg,

Gepost door: Guido Verswijvel | 03-08-11

Hallo ik wou volgend jaar beginnen met het kweken van zwartrood kanaries en zwart kobald rood.wat zijn de beste varianten om een broedkoppel te maken.
mvg.andy

Gepost door: andy | 03-08-11

Hoi Andy,
Leuk idee, indien je bereid bent om rode stimuli door deze kanaries hun voer en/of drinkwater te mengen.
Of ik hieronder de beste optie beschrijf om deze schitterende kleurvarianten te gaan kweken laat ik in het midden. Wat ik je meedeel is mijn eigen mening ondersteund uit de praktijk ervaring met zwart geel en zwart geel kobalt. Dus ook klassieke kleurkanaries uit de maximum melanine reeks. Weliswaar, zonder de noodzaak om extra rode kleurstoffen te voederen.
De kobalt factor is een van mutaties die je zonder bezwaar kan mengen, op zijn minst met alle klassieke factoren. Naar mijn mening is het zelfs aangewezen omdat….. een heel verhaal, met als conclusie de kobalt varianten kunnen de standaard van de zwart klassiek het meest benaderen.
Uiteraard is er niks op tegen om als vanouds paren te vormen zwart rood x zwart rood met de bedoeling klassiek zwart rode kleurkanaries te kweken. Waarbij dan meestal een normaal intensief aan een normaal schimmel wordt gekoppeld. Welke man of pop is maakt geen verschil met fok zuivere vogels zijn alle jongen klassiek zwart rood, intensief of schimmel. Dit is ook van toepassing op de gevormde paren in bezit van de kobalt factor. Kobalt x kobalt = 100% kobalt (met homozygote vogels).
Verervingswijze van de kobalt mutatie: Autosomaal en recessief (onafhankelijk en terugtredend) wat zoveel betekend als, mannen en poppen kunnen verborgen drager zijn van deze eigenschap.
Klassiek Zwart rood x Klassiek Zwart rood = Klassiek Zwart rood, zonen + dochters.
Zwart Kobalt rood x Zwart kobalt rood = Zwart Kobalt rood, zonen + dochters.
Zwart Kobalt rood x Klassiek Zwart rood = Klassiek Zwart rood/Zwart Kobalt rood, zonen + dochters.
Klassiek Zwart rood x Zwart kobalt rood = Klassiek Zwart rood/Zwart Kobalt rood, zonen + dochters.
Klassiek Zwart rood/Zwart Kobalt rood x Zwart Kobalt rood = Zwart Kobalt rood, zonen + dochters en Klassiek Zwart rood/Zwart Kobalt rood, zonen + dochters.
Zwart Kobalt rood x Klassiek Zwart rood/Zwart Kobalt rood = Zwart Kobalt rood, zonen + dochters en Klassiek Zwart rood/Zwart Kobalt rood, zonen + dochters.

Nooit aanbevelingswaardig zijn koppelingen van twee splitvogels. Om de eenvoudige reden dat daaruit mogelijk vogels worden geboren die geen drager meer zijn van de mutatiefactor.
Nu even een zijsprongetje. Een groot aantal kleurkanarie kwekers bezitten veel kennis over de werking van bepaalde bestaande factoren. Uit ervaring weten ze die te gebruiken, in te kweken, om daarmee een toegevoegde waarde te creëren aan de kleurslag die ze kweken. Indien je nu de specifieke kenmerken van de kobaltfactor even in ogenschouw neemt, moet je geen intellectueel zijn om in te zien dat de doorkleuring onderaan de buik bruikbaar is in de klassiek zwart reeks. Rood, geel of wit, het geld voor allemaal.
Stel nu dat; zoals dat van andere factoren bekend is, ook de split kobalt vogel (verborgen drager van de kobalt mutatie) uiterlijk nog wat zou tonen van die eigenschappen. Vooral dan die doorkleuring onderaan, dan kunnen we toch stellen dat dit positief is voor de zwart rood. Of niet soms?
Besluit: Kweek kobalt en klassiek rood gewoon door elkaar. Hou wel als het even kan je kweekregister goed bij. Dit is altijd handig. Let wel op, het melanine bezit van de meeste zwart roden is nog niet van het niveau als dat van de zwart gelen. Aan het bestreping patroon van de meeste kobalten(rood, geel en wit) is nog flink wat werk voor de kwekers.
Veel plezier met de kweek naar zwart rood al dan niet kobalt. Schitterende vogels zijn dat.

Gepost door: Verswijvel Guido | 03-08-11

bedank voor het uitleggen van alles.ben weer wijzer op geworden.maar heb nog een vraagje aan U.
hoe zit het met de zwart rood mozaiek gekoppeld aan een zwart rood kanarie.maakt het ook niks uit of wel.

Gepost door: andy | 08-08-11

Beste Andy,

De inbreng van mozaïekkanaries zal de egaliteit beïnvloeden. Let op, de meeste mozaïeken zijn schimmels.
Mvg.

Gepost door: Verswijvel Guido | 09-08-11

De commentaren zijn gesloten.