13-12-08

Essentieel bij de voorbereiding

Essentieel bij de voorbereiding 

Vooreerst, of je nu wil gaan kweken in januari, februari, maart of april maakt in principe niets uit. Wat telt is dat je vogels gezond en kweekklaar zijn. 

Stel jezelf onderstaande vragen en beantwoord ze objectief, stuur indien nodig op de valreep nog een en ander bij vooraleer je aan de slag gaat.

  1. Hebben mijn kanaries genoeg rust periode gekregen?
  2. Was de verzorging gans het jaar rond degelijk?
  3. Zijn de uitverkoren kweekvogels oud genoeg?

Houten kweekkooien met babykooi

Mijn kweekkooien uit vervlogen tijden

Enige essentiële opmerkingen

Hou vooral rekening met het feit dat kanariemannen ongeveer 14 dagen langer nodig hebben om in optimale broedstemming te komen dan poppen. Deze twee extra weken hebben je kweekmannen nodig om vruchtbaar sperma te leveren.

Kweken in januari of februari kan uiteraard in onze contreien niet zonder gebruikmaking van kunstverlichting. Laat staan in december. De natuurlijke lichtperioden (daglengten) zijn dan gewoonweg te kort.

Voorzie een daglengte van 14 à 15 uur. Sommigen kweken met minder, anderen zelfs met nog een uurtje meer. Denk hierbij indien je gebruik maakt van een automatische diminstallatie dat reeds de eerste lichtstralen mee tellen om de totale daglengte te bepalen.

Nu wat concreets over je vragen:

  •  Hoe lang moeten mannen alleen zitten?

Mijn mening, zo lang mogelijk. Eenmaal de selectie gemaakt is en vast staat welke vogels in aanmerking worden genomen om mee verder te gaan kweken huisvest ik de mannen gescheiden van de poppen. Ideaal zou hierbij zijn indien je ze in twee aparte ruimten kan plaatsen zodat ze elkaar minstens, niet zien en nog beter ook elkaar niet horen. Paarvorming gebeurt in eerste instantie immers door audiovisuele contacten.

Minimaal zou ik ze een tweetal weken separeren.(Scheiden)

  • Hoelang moeten de poppen voor de kweekkooien zitten?

Het spelletje van de poppen tegenover de mannen plaatsen (om de drift te verhogen) gebruik ik niet. Ik argumenteer even waarom niet. Bewuste werkwijze geeft zeker aanleiding tot ongewenste paarvorming. Dit voorkom ik door zelfs tijdens de hele kweek, indien mogelijk, geen kweekstellen tegenover elkaar te huisvesten. Plaats dus als het kan geen kooien tegenover elkaar tijdens de kweek. Je zal er ongetwijfeld een aantal problemen mee voorkomen.

 Lees ik tussen de regels - En hoe doe jij het dan?

 Wisselbroed.

 In essentie als volgt:

Alle nodige schikkingen aangaande de voorbereiding naar de kweek worden gerespecteerd. Na de schoonmaak en luispreventie van alle toebehoren wat tijdens de kweek zal gebruikt worden stel ik de elektronische schakelklok in.

  • Dimlicht AAN om                 07.30 uur
  • Hoofdverlichting AAN om      08.00 uur
  • Dimlicht AAN om                 22.30 uur*
  • Hoofdverlichting UIT om       22.30 uur

(* dit betekend dat om 23.00 uur het totaal duister is)

Totaal aantal licht uren: 15 en een half.

Nu komt het, ik haal de kweekmannen uit een onverwarmd en niet kunstmatig verlichte ruimte. Breng deze naar de verwarmde kweekruimte (door omstandigheden 20°C. en niet aanbevolen) en gooi ze (voorzichtig) in de vluchten. Herinnering, de verlichting is ingesteld!

Twee weken later komen de poppen de mannen vergezellen in de kweekruimte. De poppen plaats ik meteen gerangschikt in de kweekkooien volgens kleur en verwachtingen. Ik hou eraan dat de pop de baas is in de kweekkooi.

Nu resten me enkele weken van geduld terwijl de hormonen worden gestimuleerd. Dat wil niet meteen zeggen dat ik nu op mijn luie kont ga zitten en niets meer hoeft te ondernemen.

Deze periode gebruik ik om alle vogels na het wennen aan hun nieuwe verblijfplaats goed te observeren. Mogelijk vallen nog enkele poppen door de mand die niet zullen worden gebruikt om met te gaan kweken. Oorzaken kunnen zijn, vaststelling van toch nog onvoldoende kwaliteit eigenschappen, gezondheidstoestand, gedrag in de kweekkooi enz. Ook bij de mannen is het niet uitgesloten dat er nog enkelen op non actief komen te staan.

Het kweekboek wordt langzamerhand in gereedheid gebracht, deze observatie periode is uitermate geschikt om in alle rust het koppelingsschema uit te tekenen en of te controleren. Geen haast! Ruimschoots 4 weken tijd resten me hiervoor. Ongebreideld schikken en herschikken van de paren kan tot mijn tevredenheid en is geen probleem! Mijn vogels dien ik daarbij niet eens te storen alles kan gewoon op zicht en eventuele afkomst of genetische eigenschappen.

Nadat de poppen een maand verbleven hebben in de verlichte kweekruimte controleer ik hen op broedgaarheid. Indien hun buikje de paraatheid verraad, geef ik hen een beetje nestmateriaal ter beschikking en kijk hoe ze hierop reageren. Aandachtige ervaren kwekers horen ook aan poppen wanneer die broeds raken. Indien ik merk dat de meeste poppen klaar zijn voor de dienst hang ik de nestjes uit en geef hen volop nestvulsel.

Bij de poppen die naarstig een nest beginnen te bouwen plaats ik de uitverkoren man. Niet eerder. Het komt er op aan om goed te observeren. Het risico bestaat bij dit systeem dat de man te laat bij de pop wordt gezet en hierdoor enkele of alle eieren onbevrucht zijn van het legsel. Ervaring leert je ongetwijfeld het juiste tijdstip beter te beheersen. Het overkomt mij maar zelden en geeft dus in principe geen problemen. Poppen die nog niet met de nestbouw beginnen blijven ondertussen solitair gehuisvest. Korte tijd later als zij aan een nest toe zijn volgt ook voor hen bovenbeschreven werkwijze.

Een nadeel van dit systeem is onder meer dat aan het begin van de kweek, indien je wisselbroed toepast, de mogelijkheid bestaat dat te veel poppen gelijktijdig klaar zijn om een welbepaalde man te ontvangen. Een onbevrucht legsel komt dan wel eens voor. Na een vijftal dagen broeden kan je met zekerheid de eieren schouwen en indien onbevrucht verwijderd ik ze. Hierna zal de pop vlug een nieuw legsel voorbereiden en zorgt op deze mannier onbewust voor meer spreiding.

Hoewel ik voorstander ben van de poppen alleen de jongen te laten grootbrengen worden enkele mannen geparkeerd bij hun laatst bezochte pop. Gewoon kwestie van handigheid. Die geparkeerde mannen zijn gemakkelijk rustig te pakken om naar een vrijgekomen pop te verplaatsen. Al heel gauw weten die maar al te goed welk pleziertje hen te wachten staat!

Dit was kort samengevat mijn werkwijze bij de kanariekweek. Wellicht heeft U na het doorlezen van dit tekstje nog enige vragen of opmerkingen. Neem gerust contact en doe uw zegje of stel een concrete vraag. Indien mogelijk tracht ik iedereen te helpen waar kan wat niet wil zeggen dat ik alle wijsheid bezit aangaande dit onderwerp.

Ervaring is de beste leerschool.

Met vriendelijke sportieve groeten,

Guido Verswijvel

  • Nota: Aandachtige lezers merkten dat er weinig of niets over het zogenaamde koppelen staat geschreven. Heeft dat zo zijn reden? Jazeker, in principe zijn vogels monogaam. Overbodig dus om bij toepassing van wisselbroed erover te schrijven. Ik ga er echter vanuit dat ook vogels die genoeg op hun zogezegde honger hebben gezeten niet kieskeurig zijn tijdens het maken van een partnerkeuze. Uitzonderingen buiten beschouwing gelaten uiteraard!

14:54 Gepost door Guido Verswijvel in Post: IN & UIT | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorbereiding, kanariekweek |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.